Cennik

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Cena wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej zależy od rodzaju zlecenia wielkości powierzchni budynku i skomplikowania projektu. Cena jest ustalana indywidualnie z inwestorem po zapoznaniu się ze zleceniem.

Inwentaryzacje do podziału fizycznego

Cena wykonania inwentaryzacji do podziału fizycznego nieruchomości kształtuje się średnio od 1,00 zł netto za 1m2 powierzchni mierzonej w zależności od wielkości powierzchni budynku i skomplikowania rzutów kondygnacji, a także udostępnienia dokumentacji i jej formy. W cenę wchodzi przygotowanie zestawienia tabelarycznego wraz z wyliczeniem udziałów poszczególnych lokali w nieruchomości, a także w częściach wspólnych (ustanowienie samodzielnych lokali).

Projekty

Projekty termomodernizacji budynków

Cena wykonania projektu termomodernizacji – docieplenia budynku zależy od wielkości budynku, skomplikowania projektu, skomplikowania elewacji. Cena jest ustalana indywidualnie z inwestorem po zapoznaniu się ze zleceniem.

Projekty technologii medycznej służby zdrowia

Cena wykonania projektu technologii medycznej do projektu budowlanego obiektu dla służby zdrowia zależy od zakresu zlecenia wielkości powierzchni budynku i skomplikowania projektu. Cena jest ustalana indywidualnie z inwestorem po zapoznaniu się ze zleceniem.

Projekty budowlane koncepcyjne, wykonawcze i adaptacyjne

Cena wykonania projektu budowlanego zależy od zakresu zlecenia wielkości powierzchni budynku
i skomplikowania projektu. Cena jest ustalana indywidualnie z inwestorem po zapoznaniu się ze zleceniem.

Digitalizacja

Digitalizacja dokumentacji projektowej
Poziom skomplikowania zł/m2*
Niski (zarys, stolarka, szrafowanie) 0,80 zł
Standard (j.w + opisy, wymiarowanie) 1,00zł
Wysoki ( j.w + wyposażenie, szczegóły) 1,50zł

*-m2 rzeczywistej powierzchni (rzuty), powierzchni przekroju (przekroje, elewacje)
Ceny podlegają negocjacji w przypadku większych zamówień.