Oferta

Oferta

 • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane -więcej

  W skład standardowej inwentaryzacji budowlanej wchodzą:

  • rzuty kondygnacji
  • przekroje
  • rysunki elewacji
  • dokumentacja fotograficzna

  Rysunki rzutów, przekrojów oraz elewacji zostaną wykonane na podstawie pomiaru wykonanego techniką laserową i tradycyjną.

 • Inwentaryzacje do podziału fizycznego -więcej

  W skład standardowej inwentaryzacji do ustanowienia samodzielnych lokali wchodzą:

  • opracowanie rysunkowe rzutu kondygnacji w formie operatu
  • opracowanie zawiera X sztuk operatów w dwóch egzemplarzach
  • złożenie stosownego wniosku do Wydziału Architektury oraz uzyskanie zaświadczeń
  • wymagana opłata administracyjna za jedno zaświadczenie wynosi 17 zł
  • powyższą kwotę wpłaca inwestor, bezpośrednio lub za pośrednictwem wykonawcy, w kasie UMK Wydział Architektury

  Czas wykonania w/w opracowania to :

  • pomiaru lokali w budynku
  • opracowania dokumentacji
  • złożenia dokumentacji do urzędu

  Czas wykonania pomiaru jest uzależniony od :

  • bezproblemowego dostępu do wszystkich lokali, tj. udostępnienie kluczy lub pozostawienie otwartych drzwi
  • stan lokali nadający się do pomiaru tj. puste pomieszczenia (nowe budownictwo), wszystkie ściany wykończone i otynkowane (pomiar jest wykonywany w świetle wykończonych ścian
  • Czas pomiaru jest uzależniony od ilości lokali, ich powierzchni oraz stopnia skomplikowania rzutu budynku

  Do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu konieczny jest aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntów wraz z ujawnionym budynkiem na działce (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku na działce). Powyższe dokumenty powinien dostarczyć inwestor. UWAGA: Trudności związane z dostępem do poszczególnych lokali mogą spowodować wydłużenie czasu przygotowania opracowania.

 • Projekty termomodernizacji budynków -więcej

  W skład projektu termomodernizacji – docieplenia budynku wchodzą:

  • stosowne rzuty kondygnacji
  • stosowne przekroje
  • rysunki elewacji
  • kolorystyka elewacji
  • dokumentacja fotograficzna
  • opis technologiczny projektu

  Osobnym opracowaniem jest:

  • charakterystyka energetyczna budynku
  • kosztorys inwestorski
 • Projekty technologii medycznej służby zdrowia -więcej

  Projekty technologiczne są branżową dokumentacją dla projektów budowlanych i wykonawczych służby zdrowia. Projekt technologii medycznej zawiera pełną informację o wyposażeniu obiektów służby zdrowia w sprzęty medyczne oraz umeblowanie, bardzo często projekt technologii medycznej generuje układ i funkcję projektu budowlano - architektonicznego. W dalszej kolejności projekt technologii medycznej podaje pełną informację i zestawienie wyposażenia sprzętów medycznych.

 • projekty budowlane koncepcyjne, wykonawcze i adaptacyjne -więcej

  W skład standardowego projektu budowlanego wchodzą:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektury
  • projekty branżowe
  • załączniki formalno - prawne
 • Digitalizacja dokumentacji projektowej -więcej

  Zalety digitalizacji to możliwość edycji archiwalnych projektów, sprawne wyszukiwanie dokumentacji, zabezpieczenie przed zniszczeniem, prosty i szybki proces udostępniania zasobów, oszczędność przestrzeni (cyfrowe archiwum), zachowanie projektów w ich pierwotnej formie. Jeżeli posiadają Państwo stare plany budynków, rysunki konstrukcyjne itp. Zapraszamy do współpracy. Digitalizacja (cyfryzacja) polega na konwersji plików rastrowych. na wektorowe i konwersji dokumentacji papierowej na cyfrową.