Realizacje

Kamienica przy ul. Józefińskiej

Kamienica ulica Józefińska

Widok na elewację od ul. Józefińskiej