Realizacje

Kościół w Czernichowie

Kościół w Czernichowie

Widok na elewację północną

Kościół w Czernichowie

Widok na elewację południową

Kościół w Czernichowie

Widok na elewację wschodnią i zachodnią

Kościół w Czernichowie

Rzut dachu

Kościół w Czernichowie

Przekrój

Kapliczki w kościele w Czernichowie

Elewacja kaplicy

Kapliczki w kościele w Czernichowie

Elewacja kaplicy

Kapliczki w kościele w Czernichowie

Elewacja kaplicy

Kapliczki w kościele w Czernichowie

Elewacja kaplicy